Tel: 0505492719      ייעוץ לימודים חינם
שכר לימוד 5,000$ לשנה

ללמוד לתואר בחו”ל פיזיותרפיה ב -CIU.

לימודי רפואה באירופה / ללמוד לתואר בחו”ל פיזיותרפיה ב -CIU
Back to Top