Tel: 0505492719      ייעוץ לימודים חינם
שכר לימוד 5,000$ לשנה

בית הספר לרפואה באוניברסיטה הבינלאומית בקווקז בג’ורג’יה.

לימודי רפואה באירופה / בית הספר לרפואה באוניברסיטה הבינלאומית בקווקז בג’ורג’יה
Back to Top