Tel: 0505492719      ייעוץ לימודים חינם
בשפת האנגלית / ללא מפחן פסיכומטרי

בית הספר לרפואה באוניברסיטה הבינלאומית בקווקז בג’ורג’יה.

קבל תואר MD באירופה / בית הספר לרפואה באוניברסיטה הבינלאומית בקווקז בג’ורג’יה
Back to Top
Skip to content