Tel: 0505492719      ייעוץ לימודים חינם
בשפת האנגלית / ללא מפחן פסיכומטרי

האוניברסיטה הרפואית הלאומית באודסה.

קבל תואר MD באירופה / האוניברסיטה הרפואית הלאומית באודסה
Back to Top
Skip to content