Tel: 0505492719      ייעוץ לימודים חינם
בשפת האנגלית / ללא מפחן פסיכומטרי

ללמוד בבית הספר לרפואה המוביל ברוסיה.

קבל תואר MD באירופה / ללמוד בבית הספר לרפואה המוביל ברוסיה
Back to Top
Skip to content