Tel: 0505492719      ייעוץ לימודים חינם
שכר לימוד 15,000 שקל לשנה

האקדמיה הראשונה לרפואה במוסקבה.

לימודי רפואה באירופה / האקדמיה הראשונה לרפואה במוסקבה
Back to Top