Tel: 0505492719      ייעוץ לימודים חינם
שכר לימוד 15,000 שקל לשנה

ללמוד בבית הספר לרפואה המוביל ברוסיה.

לימודי רפואה באירופה / ללמוד בבית הספר לרפואה המוביל ברוסיה
Back to Top